Wybierz język

Informacje dla akcjonariuszy

SINOGRAF SPÓŁKA AKCYJNA
UL. OSADNICZA 1, 87-100 TORUŃ, KUJAWSKO-POMORSKIE
REGON: 870229944, NIP: 9560001815

SĄD REJONOWY W TORUNIU, 
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NUMER KRS: 0000114490
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 4 626 000,00 ZŁ

KONTAKT: info@sinograf.com

 

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

  • Zarząd SINOGRAF SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Osadniczej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000114490, NIP 9560001815, REGON 870229944 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Osadnicza 1, 87-100 Toruń, w dniach roboczych w godzinach 8.00-16.00.

  • Zarząd SINOGRAF SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Osadniczej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000114490, NIP 9560001815, REGON 870229944, niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się 28 września 2020 o godz. 11.30 w Kancelarii Notarialnej Krystian Buszman w Toruniu przy ul. Mariana Rapackiego 2.

  • Zarząd SINOGRAF SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Osadniczej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000114490, NIP 9560001815, REGON 870229944, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się 1 czerwca 2020 o godz. 8.00 w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Eska-Królikowska w Toruniu przy ul. Wielkie Garbary 21/2.
  • Zarząd SINOGRAF SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Osadniczej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000114490, NIP 9560001815, REGON 870229944, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się 27 lipca 2022 o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Eska-Królikowska w Toruniu przy ul. Wielkie Garbary 21/2.

 

Sinograf SA

Poland
Osadnicza 1
87-100 Toruń

com@sinograf.com