Wybierz język

Innowacje

innowacjeMagazyn „Innowacje w materiałach przemysłowych i technologiach” jest to kwartalnik wydawany od 2010 roku przez spółkę SINOGRAF. Jest pismem popularyzującym problematykę materiałów inżynierskich oraz zagadnienia z zakresu serwisu urządzeń i nowych technologii przemysłowych. Na forum magazynu prezentowane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie materiałoznawstwa, sposobów wykorzystania i optymalizacji materiałów wysokosprawnych a także ogólne informacje gospodarcze. Nakład czasopisma przekracza 2000 egzemplarzy a jego odbiorcami są służby utrzymania ruchu i kadra zarządzająca zakładów przemysłowych oraz personel techniczny i właściciele zakładów usługowo-remontowych.

Poniżej niektóre artykuły z Magazynu „Innowacje w materiałach przemysłowych i technologiach”. Więcej artykułów dostępnych jest na życzenie u Wydawcy.


Sinograf SA

Poland
Osadnicza 1  
87-100 Toruń

+48 56 649 55 00