Wybierz język

Informacje dla akcjonariuszy

SINOGRAF SPÓŁKA AKCYJNA
UL. OSADNICZA 1, 87-100 TORUŃ, KUJAWSKO-POMORSKIE
REGON: 870229944, NIP: 9560001815

SĄD REJONOWY W TORUNIU, 
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NUMER KRS: 0000114490
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 4 626 000,00 ZŁ

KONTAKT: info@sinograf.com

 

Sinograf SA

Poland
Osadnicza 1
87-100 Toruń

com@sinograf.com